Výroba výtahů

Naše společnost VÝTAHY VMC s.r.o. nabízí služby spojené s dodávkou a montáží všech typů zdvihacích zařízení pro dopravu osob a nákladů.

Rekonstrukce výtahů

Modernizované nebo nové zařízení musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Servis výtahů

Nabízíme svým zákazníkům komplexní servisní služby výtahů všech typů a značek včetně odborných zkoušek, inspekčních prohlídek a kompletních elektrorevizí.

Inspekce a prohlídky

Nabízíme posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí.