Naše společnost VÝTAHY VMC s.r.o. nabízí služby spojené s dodávkou a montáží všech typů zdvihacích zařízení pro dopravu osob a nákladů. Všechny dodávky uskutečňujeme jako generální dodavatel, tedy včetně stavebních, zámečnických a lakýrnických  a dalších odborných prací. Taktéž zajišťujeme přístavbu výtahových šachet jak zděných, tak prosklených. Všechna námi dodávaná zařízení splňují nároky stanovené platnou legislativou, zejména pak ČSN EN 81-1,2,3.

Nové výtahy od společnosti VÝTAHY VMC s.r.o. disponují moderními diagnostickými nástroji a mají schopnost hlásit nespolehlivě fungující komponenty dříve, než dojde k vlastnímu omezení provozu výtahu. Nové výtahy jsou schopny hlásit případné poruchy automaticky na dispečink a tím zkvalitňovat a v konečném důsledku zlevňovat provoz výtahů.

Při realizaci nového výtahu naše společnost VÝTAHY VMC s.r.o. vychází z této posloupnosti výběru jednotlivých částí kompletu výtahu:

Druh pohonu – trakční, bubnový, hydraulickýtrampilla1

Velikost klece, nosnost výtahu  -  velikost klece je přímo úměrná nosnosti výtahu dle EN 81 -1,2

Typ šachetních dveří -  ruční, automatické teleskopické, centrální atd. s požadovanou požární odolností

VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POHONŮ

Trakční pohon

Výhodou trakčního pohonu je výborný poměr spotřebované energie k nosnosti klece, vysoká životnost technologie, nízké  provozní náklady na provoz i servis. Používá se tam, kde je možnost umístění strojovny nad šachtou popřípadě v patě šachty. Je vhodný pro použití v budově s vyšším počtem podlaží.

Nevýhoda trakčního pohonu je v tom, že je potřeba vyvažovacího závaží, a tím jsou vyšší nároky na prostor v šachtě.

V současné době se velké oblibě těší bezpřevodové stroje. Hlavní výhodou těchto strojů je vysoká účinnost a tím velmi nízká spotřeba elektrické energie. Měřený příkon u výtahu v jízdě se za srovnatelných podmínek pohybuje na 50 % příkonu převodového stroje. Další výhodou je absolutně tichý chod. Určitou nevýhodou může být relativně krátká doba nasazení těchto strojů v praxi. V době neustálého zdražování cen energií je tato technologie ve většině aplikací tou nejlepší volbou.

Bubnový pohon

Největší výhodou bubnového pohonu je možnost maximálního využití prostoru šachty. Typickou aplikací je nahrazení výtahu TOV 250 výtahem BOV 320. Což v praxi znamená, že v domě, kam není z prostorových důvodů možno umístit trakční výtah o nosnosti 320 Kg, se bubnový bez potíží vejde.

Nevýhodou je nárůst spotřeby elektrické energie oproti trakčnímu zhruba o 40 % a větší tudíž hlučnější stroj. Vhodný je zejména do panelových domů, kde maximální velikost instalovaného trakčního výtahu neumožní přepravu invalidních osob a kočárků.

Hydraulický pohon

Předností hydraulického pohonu je nižší pořizovací cena a možnost strojovnu umístit kamkoli do vzdálenosti 10 m od výtahové šachty (např. v suterénu budovy). Je vhodný pro některé typy nákladních výtahů.

Nevýhodou jsou vysoké náklady na následný servis, velmi vysoký příkon elektrického motoru, omezení zdvihu, nutné temperování šachty a strojovny v zimním období, nízká životnost technologie.

Regulovaný pohon  

V dnešní době je samozřejmostí použití regulovaného pohonu u lanových výtahů a to jak trakčních tak bubnových a použití pohonu regulovaného frekvenčním měničem. Frekvenčně regulované pohony umožňují komfortní klidný průběh jízdy a velice přesné zastavení.

Mezi hlavní výhody patří:

 • plynulý rozjezd bez velkého proudového rázu a zatížení sítě, plynulý a měkký dojezd a velmi přesné zastavení
 • regulací rozjezdu a dojezdu je plynule rozložen příkon do motoru bez velkých proudových špiček, které zahřívají vinutí motoru
 • vzhledem k rovnoměrnému rozložení zatížení sítě a efektivnějšímu využití příkonu se celková spotřebovaná energie u převodového stroje sníží o 10 – 30 %, výtahový motor je méně tepelně a mechanicky namáhán
 • u bezpřevodových strojů se celková spotřebovaná energie se sníží o 40 – 50 %
 • brzda na výtahovém stroji funguje pouze jako poziční – nebrzdí nikdy v běžném provozu rozjetý výtah, ale po jeho zastavení fixuje jeho polohu, brzdové obložení vydrží tedy celou životnost výtahu
 • na výtahovém stroji nedochází k žádným rázům, výrazně se tedy prodlužuje životnost ozubených kol a ložisek
 • odstraněním rázů nedochází k velkému zatížení lan a trakčního kotouče při prudkém rozjezdu a tím se prodlužuje jejich životnost

Nové výtahy od společnosti VÝTAHY VMC s.r.o. nabízí následující možnosti nastavení:

Parkování

rekonstrukce-modernizace-sachtyNámi montované výtahy umožňují nastavení automatického sjíždění do některé stanice. Doporučujeme nastavení, kdy výtah sjíždí do nástupní stanice po 5 minutách nečinnosti, v časovém rozmezí 15-20hodin. Měřením v průměrném obytném domě bylo zjištěno, že 80 % jízd v tomto časovém rozmezí je z nástupní stanice směrem nahoru. Při aktivaci automatického sjíždění do nástupní stanice tak dochází k časové úspoře a zvýšení komfortu pro uživatele výtahu.

Kamerové systémy

Stále častěji se využívá možnost monitorování pohybu osob ve společných prostorách domu kamerovými systémy. Naše společnost spolupracuje s několika dodavateli těchto technologií a garantujeme bezproblémovou integraci do kabin výtahů.

Karty a čipy

Některé instalace si vyžadují ovládání výtahu přiložením karty a čipu. Je možné takto blokovat jen jízdu do jednotlivých stanic. Často se toho využívá k blokaci jízd do sklepa či suterénu domu.

Statistiky jízd

Všechny námi montované výtahy jsou vybavené GSM bránou a umožňují pořizování výpisů o počtu jízd do jednotlivých podlaží. Pravidelné zasílání výpisů je zpoplatněno.

Poskytujeme komplexní služby včetně poradenství a konzultační činnosti. Rádi Vám po prohlídce zařízení naším odborným pracovníkem vypracujeme nabídku na opravu či modernizaci Vašeho výtahu. Nabídka bude zpracována na míru, dle konkrétního zadání. Vypracování nabídky je zcela nezávazné a bezplatné. Tým našich odborníků vám doporučí nejvhodnější řešení realizace vaší zakázky s ohledem na možnosti objektu, požadované kritéria a finanční náklady.

Naše nabídka zahrnuje:

 • zpracování cenového návrhu na dodávku a následný servis včetně položkového rozpočtu
 • zámečnické, lakýrnické a elektro-montážní práce (dodávka tzv. na klíč)
 • termíny plnění a záruční dobu
 • návrh na odvoz a likvidaci demontovaného materiálu a úklid staveniště
 • seznam oprávnění
 • seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru

Snažíme se co nejvíce vyhovět požadavkům a přáním našich zákazníků.

Naši firmu naleznete na internetu také po zadání klíčového slova výtahy Praha.

Dodáváme osobní výtahy, nákladní výtahy, autovýtahy, panoramatické výtahy, jídelní/servisní výtahy, HOME LIFT a zdvihací plošiny.