Cammanderie-24BAJANaše společnost provádí inspekční prohlídky a další zkoušky výtahů.

Nabízíme posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí (nebezpečných situací) a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán (ve smyslu ČSN EN 45004, který má vyměřený předmět akreditace na výtahy, není-li právními předpisy stanoveno jinak). Odborné zkoušky provádí náš revizní technik ve lhůtách 3-6let.

Dále provádíme odborné prohlídky výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu. Odborné prohlídky se provádějí periodicky odborným servisním pracovníkem ve lhůtách, uvedených dle ČSN 27 4007 za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

Naše společnost nabízí provozní prohlídky stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu (pracovník servisní firmy, popř. ve výjimečných případech k tomu servisní firmou určená fyzická osoba, provádějící tuto činnost na základě smluvního vztahu se servisní firmou).

Mezi naše další činnosti patří servis výtahů, revize výtahů, rekonstrukce výtahů, nonstop servis a inspekce výtahů.

Na nás se můžete spolehnout! Nechte své starosti na nás!