Společnost VÝTAHY VMC s.r.o. využívá moderní postupy montážních prací a dbá všech bezpečnostních předpisů vztahujících se k prováděným činnostem a plně ručí za vykonanou práci. V dnešní době je přesto nutné, aby společnosti, které patří k profesionálům ve svém boru, měli sjednanou pojistnou smlouvu a poskytli tak svým klientům pojistnou ochranu.

Naše společnost VÝTAHY VMC s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu u společnosti ČSOB týkající se pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu pro případ nenadálé události. Za případně vzniklé škody ručíme do výše limitu pojistného plnění 20 000 000,- Kč.

  • Pojištění odpovědnosti